3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRME

BİM

BİM yani Yapı Bilgi Modellemesi; bina yapım sürecinin 3 boyutlu ve dijital olarak temsil edilmesidir. BİM bize; doğru veri toplama ve işleme, tasarım sürecini daha etkin yönetme, farklı disiplinler arası koordinasyonu sağlama ve projeyi yaşam döngüsü boyunca yönetebilme imkanı sağlar. BİM’in Kullanım Alanları

Yukarı