FİZİBİLİTE

Hakkımızda

Balans Mülk Geliştirme; yatırım projelerinizde, yer seçim süreçlerinden başlayarak bütün uygulama sürecinin de içinde olmaktadır. Bu süreçte şirketimizin verdiği fizibilite hizmetlerini şu ana başlıklarda özetleyebiliriz;

Yukarı