Neden Proje Yönetim?

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetim; bir projenin fizibilite aşamasından, iskan alınmasına kadar olan sürecin mühendislik, mimarlık ve işletme ilkeleri içerisinde, yönetilmesi sürecidir.

Proje yönetimin amacı planlama, proje, uygulama, denetim ve maliyet kontrolu süreçlerinin sağlıklı işletilmesini sağlamaktır.

Proje Yönetiminin Aşamaları


Fizibilite Aşaması

Fizibilite Aşaması

 • Sistem seçiminin yapılması
 • Maliyet analizinin yapılması
 • İş programının yapılması
 • Nakit akış tablosunun çıkarılması

*Rekabetçi ve şeffaf bir ihale süreci için
Balans Proje Yönetim nitelikli 3 firmadan,
işveren ise en az bir firmadan teklif almaktadır.

Proje Yapımı

Proje Yapımı

 • Mimari projenin oluşturulması
  • Bölge ve işe göre uygun mimar seçimi
 • Statik projenin oluşturulması
  • Sisteme uygun tasarımcı seçimi
 • Elektrik projenin oluşturulması/li>
 • Mekanik projenin oluşturulması
Yapı denetim firması seçimi

Yapı Denetim Firması Seçimi

 • Bölgeye göre en iyi yapı denetim firmasının seçimi
Ruhsat Alınması

Ruhsat alınması

 • İlgili idare ile ruhsat alım işlerinin takibi veya uzman kişilere yaptırılması
İhale Süreci

İhale Süreci

 • İşin kısımlara ayrılması
 • İhale şartnamelerinin oluşturulması
 • Tekliflerin eşit koşula getirilmesi
 • Teklif toplanması
 • Rekabetçi ve şeffaf bir ihale süreci için Balans Project Management nitelikli 3 firmadan, iş veren ise en az bir firmadan teklif almaktadır.
Sözleşme süreci

Sözleşme Süreci

 • Sözleşme ve eklerinin hukuksal ilkelere uygun hazırlanması
 • Teminat yönetimi
Kontrol- denetim süreci

Sözleşme Süreci

 • Saha ekibinin kurulması
 • Yapılan işlerin sözleşme, proje, şartname uygunluğunun denetlenmesi
Koordinasyon süreci

Koordinasyon Süreci

 • Ekipler arası koordinasyonun sağlanması
 • Tüm prensiplerin katıldığı koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi
İş güvenliği

İş Güvenliği

 • Şantiyede gerekli İş güvenliği koşullarının oluşturulması
 • İş güvenliği denetimleri
 • İş güvenliği ceza-ödül sistemi
  • Ayın örnek işçisinin seçilmesi
  • Örnek işçinin BPY tarafından ödüllendirilmesi
  • İş güvenliği tedbirlerinin uygulayıcılar arasında yaygınlaşmasının sağlanması
Hakediş düzenlemesi

Hakediş Düzenlemesi

 • Tüm hakedişlerin proje yönetim onayı ile işverene iletimesi
İşletmeye alma süreci

İşletmeye Alma Süreci

 • Yapının faaliyete geçmesine nezaret edilmesi
 • Kurulum süresince yerinde çözümler geliştirilmesi
Kapanış İşlemleri

Kapanış İşlemleri

 • Kesin hakedişlerin yapılması
 • Teminatların çözülmesi
 • İskan alınması
Ö B D S

Ö B D S

 • Ömür boyu dostluk süreci
 • BPY elindeki bilgi ve imkanlar ile yapının ömrü boyunca işverenine destek sağlar

Proje Yönetimin Avantajları

Proje Yönetimin Avantajları

 • Know-How alımı
 • Fizibilite çalışması ile tasarruf sağlar.
 • Satın almalarda güç birliği elde edilir.
 • Tedarikçi ve uygulamacı seçimi sunar.
 • Sözleşme ve teminat garantisi verir
 • İşverene zaman kazandırır
Yukarı